Besluit van 8 juni 2022, Stb. 2022, 238

Besluit tot wijziging van het Besluit tarieven in strafzaken 2003 in verband met de jaarlijkse indexering van de vergoedingen voor psychiaters en psychologen

—Dit besluit regelt de jaarlijkse indexering van de tarieven voor de vergoedingen voor psychiaters en psychologen (Pro Justitia-rapporteurs) voor werkzaamheden die op grond van het Besluit tarieven in strafzaken 2003 worden uitgevoerd. Sinds 1 januari 2018 worden deze tarieven jaarlijks geïndexeerd. Voor het kalenderjaar 2022 zijn de tarieven verhoogd met 1,602% ten opzichte van de tarieven over het kalenderjaar 2021.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 18 juni 2022 en werkt terug tot en met 1 januari 2022.