Besluit van 16-09-2020, Stb. 2020, 400

Besluit tot aanvulling en wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit, de intrekking en wijziging van andere besluiten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringsbesluit Omgevingswet)

—Het nieuwe stelsel van omgevingswetgeving is al aardig opgebouwd. De Omgevingswet is aanvaard door de Tweede en Eerste Kamer en de vier algemene maatregelen van bestuur van de Omgevingswet (het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit) en de Omgevingsregeling, zijn gepubliceerd. Voor de invoering is ook een zogenoemd invoeringsspoor nodig, met name voor het regelen van een zorgvuldige en soepele overgang naar het nieuwe stelsel. Dat gebeurt via de Invoeringswet Omgevingswet, het Invoerings-besluit Omgevingswet en de Invoeringsregeling Omgevingswet. De Invoeringswet Omgevingswet is eveneens door de Tweede en Eerste Kamer aangenomen en op 17 juni 2020 gepubliceerd in Stb. 2020, 172. Dit Invoeringsbesluit Omgevingswet bevat drie hoofdgroepen van regels:

  • een deel regelt het overgangsrecht: dit omvat het regelen van de rechtsgeldigheid van huidige vergunningen en lopende procedures;
  • een deel wijzigt andere AMvB’s of trekt deze in: dit omvat het intrekken of technisch wijzigen van zo’n 80 bestaande besluiten;
  • een deel wijzigt de vier AMvB’s van de Omgevingswet of vult deze aan: de aanvullingen betreffen onder meer uitwerking van grondslagen uit de Invoeringswet en uitwerking van politieke toezeggingen.

Een bijzondere categorie overgangsrecht is de zogenoemde ‘bruidsschat’. Dit is een set regels over onderwerpen die onder de Omgevingswet overgaan van het Rijk naar decentrale overheden. De inhoud van de bruidsschatregels wordt automatisch, van rechtswege, met dit besluit ingevoegd in het omgevingsplan of de waterschapsverordening. Hiermee wordt een rechtsvacuüm voorkomen en een zorgvuldige overgang naar het nieuwe stelsel geborgd. Gemeenten en waterschappen kunnen vanaf dag één van de stelselherziening de regels van de bruidsschat, aanpassen, behouden, of laten vervallen.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.