Besluit van 24-01-2023, Stb. 2023, 22

Besluit tot Wijziging van het Besluit bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte in verband met indexering van boetebedragen 2023

—Dit besluit regelt het jaarlijks gelijke tred laten houden van bedragen voor bestuurlijke boetes voor overlast in de openbare ruimte met de strafrechtelijke boetes die het openbaar ministerie heeft vastgesteld voor dezelfde feiten. Negen bestuurlijke boetes voor bepaalde overlast in de openbare ruimte die € 250 bedragen en twee boetes die € 410 bedragen, worden daartoe met € 10 verhoogd.

Inwerkingtreding met ingang van 01-03-2023.