Besluit van 11-05-2023, Stb. 2023, 179

Besluit houdende aanwijzing van de open informatieveiligheidsstandaarden HTTPS en HSTS voor websites en webapplicaties van bestuursorganen (Besluit beveiligde verbinding met overheidswebsites en -webapplicaties)

—Met dit besluit wordt de toepassing van de informatieveiligheidsstandaarden HTTPS en HSTS verplicht voorgeschreven voor publiek toegankelijke websites van bestuursorganen. Het besluit heeft tot doel de beveiliging van deze websites te bevorderen. Gebruikers van overheidswebsites moeten erop kunnen vertrouwen dat informatie-uitwisseling vertrouwelijk verloopt doordat de verbinding met de website beveiligd is, dat de informatie van de website daadwerkelijk afkomstig is van de beheerder van de website en dat de website daadwerkelijk hoort bij de gebruikte domeinnaam.

Inwerkingtreding met ingang van 01-07-2023.