Besluit van 30-10-2020, Stb. 2020, 457 en inwerkingtredingsbesluit van 30-10-2020, Stb. 2020, 458

Besluit tot wijziging van de Penitentiaire maatregel, het Reglement verpleging ter beschikking gestelden en het Reglement justitiële jeugdinrichtingen in verband met de geestelijke verzorging en de instelling van een commissie van toezicht en een beklagcommissie voor het vervoer

—Dit besluit wijzigt de Penitentiaire maatregel, het Reglement verpleging ter beschikking gestelden en het Reglement justitiële jeugdinrichtingen. In die besluiten wordt een hoofdstuk betreffende de commissie van toezicht en de beklagcommissie voor het vervoer ingevoegd, in de Penitentiaire maatregel en het Reglement justitiële jeugdinrichtingen komt het hoofdstuk inzake het beroep tegen medisch handelen te vervallen en in de Penitentiaire maatregel, het Reglement verpleging ter beschikking gestelden en het Reglement justitiële jeugdinrichtingen worden de bepalingen over de geestelijke verzorging aangepast.

Inwerkingtreding met ingang van 01-01-2021.