Besluit van 30-08-2023, Stb. 2023, 287

Besluit tot wijziging van het Besluit energieprestatievergoeding huur (modernisering)

—Sinds 1 september 2016 is de regelgeving voor de energieprestatievergoeding (EPV) van kracht. Deze is opgezet voor woningcorporaties en andere (private) verhuurders van huurwoningen. De EPV maakt het mogelijk een vergoeding overeen te komen voor de energieprestatie van de huurwoning. De vergoeding kan naast de huur en eventuele servicekosten overeengekomen worden. De huurtoeslag wijzigt niet bij het overeenkomen van een EPV. Deze wijziging van het Besluit EPV zorgt ervoor dat niet alleen voor zeer energiezuinig geïsoleerde woningen een EVP gevraagd kan worden, maar ook voor woningen die naar het niveau van de standaard voor woningisolatie gaan. Hiermee sluit het gewijzigde Besluit aan bij de kwantitatieve doelstelling die in het Programma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving (PVGO) is opgenomen ten aanzien van te renoveren woningen naar de standaard voor woningisolatie. Om een EPV te mogen vragen, dient de warmtebehoefte van de woning niet hoger te zijn dan de maximale grenswaarden die hiervoor zijn vastgesteld. Tevens dient er een minimale hoeveelheid duurzame energie op het perceel van de woning te worden opgewekt. Ten slotte dient jaarlijks, met behulp van monitoring in de woning, de huurder te worden geïnformeerd over de prestaties van de woning. De maximale grenswaarden voor de warmtebehoefte en andere eisen die aan de EPV zijn gesteld zijn in het Besluit EPV vastgelegd.