Besluit van 07-03-2024, Stb.2024, 119

Besluit houdende vaststelling van regels inzake de erkenning van bedrijfs- en organisatiemiddelen en bijbehorende diensten (Besluit bedrijfs- en organisatiemiddel Wdo)

—Dit besluit bevat de nadere regels die worden gesteld aan bedrijfs- en organisatiemiddelen en waaraan publieke en private identificatiemiddelen die gebruikt kunnen worden bij het verlenen van toegang tot publieke dienst­­verlening in het publieke domein moeten voldoen.

Deze middelen worden gebruikt door bedrijven (ondernemingen en rechtspersonen) om toegang te krijgen tot elektronische overheidsdienstverlening. Met dit besluit wordt verzekerd dat deze toegang voor bedrijven veilig en betrouwbaar kan plaatsvinden.

In dit besluit worden regels gesteld inzake de erkenning van partijen die elektronische identificatiemiddelen leveren en daarbij betrokken diensten aanbieden. Op grond van dit besluit zijn meer gedetailleerde regels gesteld bij ministeriële regeling.

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.