Besluit van 15-02-2024, Stb. 2024, 48

Besluit tot wijziging van het Besluit digitale overheid in verband met regels over directe bevraging van de gezagsmodule

—In het Besluit digitale overheid is geregeld dat een module, de gezagsmodule, op basis van gegevens in de Basisregistratie personen een verklaring kan opstellen over het gezag van een persoon over een minderjarige. Deze verklaring kan worden gebruikt bij de beslissing van publieke dienstverleners om ouders toegang te geven tot elektronische overheidsdiensten voor degene waarover zij gezag uitoefenen.

Met dit besluit wordt geregeld dat de gezagsmodule ook rechtstreeks door publieke dienstverleners kan worden gebruikt om een verklaring te krijgen over de personen die bevoegd zijn om namens een minderjarige te handelen. Daarvoor wordt het Besluit digitale overheid gewijzigd waardoor er verwerkingsgrondslagen en andere juridische randvoorwaarden worden toegevoegd die het afgeven van deze verklaringen mogelijk maken.