Wet van 14-06-2024, Stb. 2024, 156 en inwerkingtredingsbesluit van 20-06-2024, Stb. 2024, 160

Wet tot wijziging van de Wet dieren in verband met actualisering van de diergezondheidsregels en enkele technische aanpassingen

—Deze wet wijzigt de Wet dieren op verschillende onderdelen. Aanleiding voor wijziging van de Wet dieren zijn voortschrijdend inzicht en nieuwe ontwikkelingen voor de informatieplicht voor een houder van dieren bij een besmettelijke dierziekte. De voorgestelde wijzigingen hangen samen met het nationale wettelijke kader voor het diergezondheidsbeleid en houden dus niet rechtstreeks verband met de diergezondheidsverordening. In deze wet gaat het met name op inhoudelijke aanpassingen, zoals een aantal wijzigingen van de bepalingen over kentekenen en waarschuwingsborden bij een (dreigende) uitbraak van een besmettelijke dierziekte. Daarnaast worden enkele technische aanpassingen in de regels over tegemoetkoming in de schade als gevolg van bestrijdingsmaatregelen aangebracht. Ook wordt met deze wetswijziging voorzien in de vervanging van de in de Wet dieren bij amendement Vestering (Kamerstukken 35398, 23) doorgevoerde wijziging van artikel 2.1 van de Wet dieren. Die wijziging treedt 1 juli 2024 in werking (Stb. 2023, 203). Deze wetswijziging hangt samen met het wet Uitvoering herziene Europese diergezondheidswetgeving (dossier 35398). Deze wijziging van de Wet dieren in verband met actualisering van de diergezondheidsregels en enkele technische aanpassingen treedt in werking met ingang van 1 juli 2024.

Kamerstukken