Op 1 januari 2021 treedt de wet vereenvoudiging beslagvrije voet (vBVV) in werking. De wet maakt de berekening van de beslagvrije voet betrouwbaarder. Het proces van beslaglegging wordt bovendien zo ingericht dat beslagleggende partijen beter met elkaar communiceren.  

De beslagvrije voet is het deel van het inkomen waar geen beslag op mag worden gelegd door schuldeisers. Dit zorgt ervoor dat mensen met schulden die te maken krijgen met beslaglegging op hun inkomen altijd het noodzakelijke bedrag overhouden om van te kunnen leven.

 

Betrouwbare berekening

Met de invoering van de nieuwe wet hoeft de burger in beginsel zelf geen gegevens meer te verstrekken voor het vaststellen van de beslagvrije voet, maar worden deze gegevens uit bestaande registraties gehaald. De beslagvrije voet kan dan in de meeste gevallen worden vastgesteld aan de hand van de leefsituatie van de burger, diens inkomen en dat van de eventuele partner.

 

Overgangstermijn

Een aantal organisaties zal iets meer tijd nodig hebben om aan te sluiten op de rekenmodule die is ontwikkeld om de beslagvrije voet te berekenen. Voor hen geldt een overgangstermijn tot uiterlijk 1 juli 2021. Over een half jaar zal de wet dus bij alle betrokken beslagleggers volledig in werking zijn getreden.

 

Online burgerportaal

Gelijk met de invoering van de wet komt het burgerportaal www.uwbeslagvrijevoet.nl beschikbaar. Hier kunnen burgers en hun hulpverleners snel en makkelijk informatie vinden en de berekende beslagvrije voet controleren. Als er meer loonbeslagen zijn gelegd, treedt een coördinerende gerechtsdeurwaarder voortaan op als centraal aanspreekpunt voor de burger.

 

 

Laatste nieuws