De Eerste Kamer heeft 26 maart 2024 het wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie verworpen met 37 voor en 38 stemmen tegen. Na vier termijnen bespreking in de senaat, stemden SGP, PVV, FVD, VVD, JA21, BBB en 50PLUS tegen het voorstel. OPNL, GroenLinks-PvdA, D66, CDA, Volt, PvdD, SP en ChristenUnie stemden voor.

De Kamer stemde ook over een motie van senator Petersen (VVD) die de regering verzocht om eerst een praktijkproef uit te voeren en een onafhankelijke onderzoekspartij hierover een oordeel te laten geven voordat de Eerste Kamer over voorstel ging stemmen. Die motie werd verworpen. In een brief van 18 maart 2024 (Kamerstukken I 2023/24, 35673, N) kwam de Minister van SZW tegemoet aan de zorg van een aantal fracties over de lastendruk voor mkb-bedrijven. De minister benadrukte onder meer dat in de regels staat wat werkgevers moeten doen, maar deze regels laten ruimte aan henzelf hoe ze deze toepassen in de praktijk. Voor de VVD, die in de Tweede Kamer voor het voorstel stemde, bleven de zorgen over de uitvoerbaarheid van het wetsvoorstel bestaan. Het wetsvoorstel, op 14 maart 2023 werd aangenomen in de Tweede Kamer, voorziet in een wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) en de Wet allocatie arbeidskrachten intermediairs (Waadi). Het voorstel geeft de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid toezichthoudende bevoegdheden op de aanwezigheid en toepassing van een werkwijze voor werving en selectie van werknemers en intermediairs waarmee gelijke kansen op werk worden gecreƫerd. Vooral Nederlanders met een migratieachtergrond, ouderen en mensen met een lichamelijke beperking ervaren discriminatie op de arbeidsmarkt. De regering wilde met dit voorstel de norm onderschrijven dat bij werving en selectie geen discriminatie mag plaatsvinden.

Bron: www.eerstekamer.nl

Laatste nieuws