Het kabinet heeft op 17 maart 2023 ingestemd met een nota van wijziging van het wetsvoorstel Verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid. De analysetaak van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) verdwijnt uit het voorstel.

De NCTV houdt een beperkte analysefunctie waar dat nodig is voor een goede uitvoering van de coördinatietaak. Daar past niet de mogelijkheid bij tot het verstrekken van analyses waarin uitingen van personen worden geduid en een persoon dóór die duiding in verband wordt gebracht met een trend of fenomeen op het terrein van terrorismebestrijding of nationale veiligheid. Dit wordt dan ook expliciet uitgesloten. Ook valt onder het wetsvoorstel de versterking van de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) door de benoeming van een functionaris voor de gegevensbescherming, specifiek voor de verwerking van persoonsgegevens. Verder wijzigt de versterking van de naleving van de overige normen van het wetsvoorstel (naast de verwerking van persoonsgegevens) door controle van de Inspectie Justitie en Veiligheid waarbij rapportages met de bevindingen van de Inspectie naar de Tweede Kamer worden gezonden. Vanwege deze wijzigingen wordt ook de titel van het wetsvoorstel aangepast naar Coördinatie terrorismebestrijding en nationale veiligheid. De nota van wijziging is tot stand gekomen na de inbreng van de Tweede Kamer en zorgen die geuit zijn tijdens de eerdere consultatie van het wetsvoorstel, onder andere door de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Laatste nieuws