25 hoogleraren ondernemingsrecht pleiten er gezamenlijk voor om in de wet vast leggen dat bedrijven en hun bestuurders zich niet alleen richten op het belang van de vennootschap, maar dat zij ook als een ‘verantwoordelijke burger’ in de samenleving opereert. Het initiatief hiervoor is genomen door prof. mr. Jaap Winter (UvA en VU) en prof. mr. Matthijs de Jongh (EUR). Dit initiatief is vervolgens gesteund door 23 andere hoogleraren ondernemingsrecht. De hoogleraren doen hun oproep in de jongste aflevering van van Ondernemingsrecht (Ondernemingsrecht 2020/86).

Het is de wettelijke norm voor bestuurders en commissarissen om zich te focussen op het belang van de vennootschap en haar onderneming. Daarom is het goed mogelijk om vooral te sturen op financiële doelstellingen ten behoeve van aandeelhouders. Of het nu gaat om milieuschade, beloningsdiscussies of excessieve medicijnprijzen, telkens doen zich incidenten voor waaruit blijkt dat het schuurt tussen ondernemingen en de samenleving. Tegelijkertijd betaalt de belastingbetaler in de huidige crisis mee aan de ondersteuning van het bedrijfsleven.

Een nieuw sociaal contract
De hoogleraren bepleiten het winststreven in te bedden in een kader van verantwoord handelen en stellen dit voor:
Responsible corporate citizenship: Bestuurders moeten zorgen dat de vennootschap zich in de samenleving verantwoordelijk gedraagt. Hiermee wordt beoogd dat bestuurders vaker de dialoog aangaan over de verantwoordelijke deelname aan het maatschappelijk verkeer.
Raison d’être: Ondernemingen worden uitgenodigd een bestaansgrond te formuleren en in hun statuten op te nemen: het doel dat de onderneming in de samenleving nastreeft.
Verantwoording: In het jaarverslag moet betere verantwoording worden afgelegd over de invloed van de vennootschap op werknemers, de gemeenschappen waarin zij opereert, het milieu en het klimaat.
Bestuurders, commissarissen en ­aandeelhouders genieten het voorrecht dat in beginsel alleen de ­vennootschap aansprakelijk is voor haar schulden en voor schade aan derden, maatschappij of milieu. Als tegenprestatie mag de samenleving ­verlangen dat bestuurders en commissarissen ervoor zorgen, en ­aandeelhouders aanvaarden, dat de vennootschap zich verantwoordelijk gedraagt.

Laatste nieuws