Op 16 november 2022 is de Verordening digitale diensten (DSA) in werking getreden. De DSA regelt een duidelijker rol voor online platformen in bestrijding van illegale inhoud online. Ook moeten platformen procedures hebben voor de aanpak van dit soort inhoud.

Onderdeel van de DSA is een uitgebreidere bescherming van consumenten en ondernemers die producten of diensten via een platform of dienst aanbieden of afnemen. In heel de EU gelden nu dezelfde regels. Aanbieders zijn nu verplicht om het verwijderen van informatie of gebruikersaccounts te onderbouwen en uit te leggen. Online platforms moeten een procedure hebben waarmee gebruikers kunnen klagen over dat soort beslissingen en eisen te stellen aan die procedure.

Voor platforms met meer dan 45 miljoen gebruikers komt een aparte regeling. Zij krijgen ruimere verplichtingen opgelegd: onder meer jaarlijkse beoordelingen van de risico's van schadelijke onlinepraktijken op hun diensten, zoals blootstelling aan illegale goederen of content of de verspreiding van desinformatie. Grote platformen moeten maatregelen nemen om risico's te reduceren en moeten hiervoor ook een onafhankelijke audit laten uitvoeren.

Overheidstoezicht op onlineplatforms
De DSA regelt overheidstoezicht op onlineplatforms in de Unie, zowel op nationaal niveau als op EU-niveau. De Commissie krijgt de bevoegdheid om direct toezicht uit te oefenen op grote ondernemingen die afzonderlijk meer dan 10% (of zo'n 45 miljoen mensen) van de EU-bevolking bereiken. Daarnaast zal iedere lidstaat een digitaledienstencoördinator (DDC) moeten aanwijzen, die belast wordt met het toezicht op andere entiteiten die onder de DSA vallen. De nationale coördinatoren en de Europese Commissie zullen samenwerken via een Europese Raad voor digitale diensten.

Volgende stappen
Na de inwerkingtreding van de DSA hebben onlineplatforms 3 maanden de tijd (tot 17 februari 2023) om op hun website verslag uit te brengen over het aantal actieve eindgebruikers. De Commissie nodigt alle onlineplatforms ook uit haar de gepubliceerde cijfers mee te delen. Op basis van deze gebruikerscijfers zal de Commissie beoordelen of een platform moet worden aangewezen als een zeer groot onlineplatform of zeer grote zoekmachine.

Bron: www.ec.europa.eu

Laatste nieuws