Klokkenluiders komen vanaf 1 februari 2024 in aanmerking voor gratis rechtsbijstand of mediation. De regering en het Huis voor Klokkenluiders hebben hiervoor een regeling getroffen. De regeling is opgesteld om klokkenluiders beter in staat te stellen hun rechtsbescherming af te dwingen. Eén van de doelen van de regeling is het verhogen van de meldingsbereidheid.

Sinds 1 september 2022 komen klokkenluiders al in aanmerking voor psychosociale ondersteuning bij Slachtofferhulp Nederland na doorverwijzing van de afdeling Advies van het Huis voor Klokkenluiders. Nu komt daar ook de juridische ondersteuning via de Raad voor Rechtsbijstand bij. De afdeling Advies van het Huis voor Klokkenluiders beoordeelt op basis van informatie die is verstrekt door de klokkenluider of sprake is van een redelijk vermoeden van een maatschappelijke misstand in de werksfeer zoals bedoeld in de Wet bescherming klokkenluiders. Bij de toekenning van de rechtsbijstand geldt geen inkomens- en vermogenstoets en wordt er ook geen eigen bijdrage gevraagd. De regeling kent een looptijd van vier jaar en wordt na twee jaar geëvalueerd. De opbrengsten van deze evaluatie worden gebruikt om te bepalen hoe de inrichting van de juridische ondersteuning voor klokkenluiders uiteindelijk het beste kan worden vormgegeven.

Bron: www.huisvoorklokkenluiders.nl

Laatste nieuws