Donderdag 12 maart en zondag 15 maart jl. heeft het kabinet nieuwe en aanvullende maatregelen getroffen tegen de verspreiding van het coronavirus. Deze maatregelen gelden vooralsnog tot en met 6 april. De Hoge Raad hanteert voor de eigen organisatie als uitgangspunt dat deze overheidsmaatregelen stipt worden opgevolgd. Binnen die grenzen zal zoveel mogelijk worden gewaarborgd dat de primaire, rechtsprekende taak door kan gaan.

Toegang gebouw

Het gebouw is met ingang van dinsdag 17 maart niet meer toegankelijk voor publiek.

De centrale balie is voor procespartijen geopend van 10.00 – 12.00 uur en van 13.00 en 15.00 uur. Binnen die tijdsbestekken zijn ook de griffies telefonisch bereikbaar.

Rolzittingen

De administratieve rolzittingen op dinsdag (straf) en vrijdag (civiel en belasting), waarop onder meer de uitspraken worden gedaan, vinden vooralsnog doorgang. In verband met de sluiting van het gebouw zullen deze zonder publiek plaatsvinden. Media die aanwezig willen zijn bij een uitspraak, dienen vooraf contact op te nemen met de persvoorlichter.

In de periode tot en met 6 april zijn geen mondelinge pleidooien gepland.

(Uitstel) Termijnen

De wettelijke cassatietermijnen staan vast. Van die termijn is dan ook geen uitstel mogelijk. Procespartijen die in de periode tot en met 6 april 2020 vragen hebben over het indienen van stukken of uitstel van andere termijnen wensen, kunnen als volgt informatie verkrijgen. 

In belastingzaken
Procespartijen en gemachtigden die in belastingzaken vragen hebben over het indienen van stukken of uitstel van andere termijnen wensen, kunnen daarover contact zoeken met de griffie, via de post, fax of telefoon (telefoon: binnen de hiervoor genoemde openingstijden).

In strafzaken
Procespartijen kunnen gebruik maken van het webportaal: https://mijnzaak.hogeraad.nlU verlaat Rechtspraak.nl, daarnaast kan ook via de post of fax een vraag/verzoek ingediend worden.

In civiele zaken
U kunt zich met vragen het beste wenden tot uw cassatieadvocaat. De civiel cassatieadvocaten zijn bij afzonderlijk bericht geïnformeerd over de voor hen geldende mogelijkheden.

Sociale evenementen

Vorige week heeft de Hoge Raad al besloten om alle sociale evenementen in ieder geval tot en met 6 april te annuleren. Dat wil zeggen dat studenten- en andere groepsbezoeken en rondleidingen in deze periode niet doorgaan.

 

Bron: www.rechtspraak.nl

Laatste nieuws