Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wil dat de Omgevingswet op een verantwoorde manier wordt ingevoerd en zal daarom niet vasthouden aan de inwerkingtredingsdatum van 1 juli 2022. Dat liet hij de beide Kamers weten in een brief van 1 februari.

Uit verschillende overleggen met medeoverheden en experts over de invoering van de Omgevingswet, is naar voren gekomen dat er meer tijd nodig is om goed te oefenen met de digitale systemen. Dat is op dit moment nog niet met alle systemen mogelijk. De vergunningverlening functioneert wel goed en ook zijn bijna alle gemeenten, provincies en waterschappen inmiddels aangesloten op het nieuwe systeem. Bij de zogeheten planketen, waar gemeenten, provincies en waterschappen met plansoftware nieuwe omgevingsplannen kunnen publiceren, blijken er echter nog verschillende onzekerheden te zijn.

De komende weken zal worden bezien of de inwerkingtredingsdatum 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 zal worden.

Laatste nieuws