De gezamenlijke Europese Mededingingsautoriteiten hebben een statement uitgegeven. Daarin staat hoe zij omgaan met samenwerking tussen bedrijven om de verstoringen in de handel als gevolg van de oorlog in Oekraïne op te vangen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) onderschrijft deze verklaring.

Het Europees samenwerkingsverband van mededingingsautoriteiten (European Competition Network, ECN) veroordeelt in de meest sterke bewoordingen Ruslands militaire agressie tegen Oekraïne en schaart zich achter Oekraïne en haar bevolking in deze oorlog. ECN is zich volledig bewust van de sociale en economische gevolgen voor Oekraïne en voor de EU/EEA.

Deze uitzonderlijke situatie kan ertoe leiden dat bedrijven stappen moeten ondernemen om de verstoringen in de handel tegen te gaan die ontstaan door de oorlog of de ingestelde sancties. Deze stappen kunnen bestaan uit samenwerking om (i) de aankoop, verkoop en eerlijke verdeling van schaarse goederen te verzekeren, of (ii) de gevolgen van het naleven van de sancties opgelegd door de EU te matigen.

ECN zal niet actief optreden tegen strikt noodzakelijke en tijdelijke maatregelen om deze doelen te bereiken. Als bedrijven in het kader van hun eigen analyse vragen hebben over de toepassing van het mededingingsrecht, kunnen zij bij de ACM of bij andere mededingingsautoriteiten terecht voor een informele analyse.

Tegelijkertijd is het van het grootste belang om te zorgen dat essentiële producten (waaronder energie, voedsel en grondstoffen) tegen competitieve prijzen beschikbaar blijven, en dat de huidige crisis niet gebruikt wordt om het gelijke speelveld tussen concurrenten te ondergraven. De ACM zal ook nu niet kunstmatig verhoogde prijzen of verminderde productie als gevolg van een kartel of misbruik van machtspositie toestaan.

Laatste nieuws