Mensen met een beperking moeten volledig toegang hebben tot rechtsbescherming. Daar is op dit moment echter onvoldoende sprake van. Dat stelt het College voor de Rechten van de Mens in zijn op 5 december 2022 gepubliceerd VN-monitor handicap.

Mensen met een beperking starten vaak niet eens een procedure, omdat ze de weg er naartoe niet begrijpen. Dat komt door ingewikkelde wetten en regelgeving of een gebrek aan toegankelijke informatie hierover. Ook is de onafhankelijke cliëntenondersteuner die mensen met een beperking kan helpen niet in elke gemeente geregeld. De kennis over de rechten van mensen met een beperking bij betrokkenen in de rechtsbescherming is nog onvoldoende. Een ander belangrijk knelpunt is de toegankelijkheid van de procedures. Mensen met een beperking gaven aan dat het vaak voorkomt dat ze de locaties niet (zelfstandig) kunnen bereiken. Naast fysieke toegankelijkheid zijn er ook problemen rondom toegankelijke informatie. Tot slot moet de overheid ervoor zorgen dat mensen met een beperking werkzaam kunnen zijn in juridische beroepen.

De belangrijkste aanbevelingen van het College zijn:

  • Ontwikkel een Nationaal Actieplan met concrete maatregelen om de rechtsbescherming te garanderen.
  • Onderteken het Facultatief Protocol bij het VN-verdrag handicap. Dit heeft Nederland namelijk nog steeds niet gedaan. Door dit te ondertekenen kunnen mensen hun klacht ook voorleggen aan het VN-comité handicap, een internationaal comité.
  • Hef het verschil in rechtsbescherming tussen Caribisch Nederland en Europees Nederland op en breid de werking van het VN-verdrag handicap uit tot Caribisch Nederland.

Rapport: Jaarlijkse rapportage over de naleving van het VN-verdrag handicap in Nederland

Bron: www.mensenrechten.nl

Laatste nieuws