De Minister voor Rechtsbescherming heeft in de Voortgangsbrief kansspelen op afstand de Tweede Kamer op 21 december 2023 geïnformeerd over een nieuw pakket maatregelen om spelers meer bescherming te bieden bij online kansspelen. De ministeriële regeling zal naar verwachting in februari 2024 in consultatie gaan. Ook de Kansspelautoriteit scherpt haar beleidsregels aan.

Kansspelaanbieders moeten spelers meer wijzen op de risico’s van hun speelgedrag en de hoogte van hun inzet. De maatregelen bestaan uit een persoonlijk contactmoment als een speler een stortingslimiet van meer dan 350 euro per maand instelt, het verplichten van neutrale omgevingen voor het instellen en wijzigen van speellimieten en het verplicht weergeven van bedragen in euro’s. Als een speler een limiet instelt moet nadrukkelijk gevraagd worden of de speler bereid is dat bedrag te verliezen. Spelers moeten een limiet in een neutrale omgeving kunnen bepalen, zonder vooraf ingevulde opties en zonder afbeeldingen van of positieve associaties met kansspelen. Ook moeten aanbieders voortaan verplicht meldingen sturen als spelers hun speel- of tijdslimieten naderen en moeten spelers worden uitgelogd als ze deze limieten bereiken. Alle bedragen moeten bovendien worden weergegeven in euro’s zodat spelers te allen tijde beseffen met welke bedragen ze spelen. Ook de Kansspelautoriteit scherpt haar regels aan. Aanbieders krijgen een strengere zorgplicht en moeten actie ondernemen wanneer een speler risicovol speelgedrag vertoont. Als een speler meer dan 700 euro (of 350 euro voor jongvolwassenen) op hun spelersrekening stort, moet de aanbieder actief onderzoeken of de speler dit bedrag kan dragen. Als er geen contact gelegd kan worden met de speler, moet de toegang tot het account worden beperkt. Om deze aanscherping mogelijk te maken moeten aanbieders spelers voortdurend gaan monitoren om tijdig in te kunnen grijpen.

Voortgangsbrief kansspelen op afstand december 2023

Bron: www.rijksoverheid.nl

Laatste nieuws