Onder meer naar aanleiding van een aangifte van advocaat Bénédicte Ficq namens circa 2400 mensen heeft het Openbaar Ministerie (OM) besloten een strafrechtelijk onderzoek tegen DuPont/Chemours te starten. Dat meldt het OM in een bericht van 19 oktober 2023.

De aangifte is gericht tegen het bedrijf en de leidinggevenden en gaat over het opzettelijk in de lucht, de bodem of het oppervlaktewater brengen van schadelijke PFAS-stoffen gedurende de periode van 1967 tot nu. Het onderzoek richt zich op mogelijk schadelijke effecten van PFOA-uitstoot op mens en milieu in de omgeving van het fabrieksterrein in de periode tot en met 2012. In het kader van dat onderzoek wordt ook bekeken of er sprake is van strafrechtelijke aansprakelijkheid van de leidinggevenden van het bedrijf. In een later stadium wordt besloten of ook handelingen met GenX (net als PFOA ook een vorm van PFAS en de opvolger van PFOA) in de periode na 2012 zullen worden onderzocht. Het onderzoek wordt gefaseerd aangepakt en is zowel feitelijk als juridisch zeer complex. Het OM heeft tijd nodig om grondig onderzoek te doen. Afronding van het onderzoek is niet binnen een jaar te verwachten. Er loopt al een strafrechtelijk onderzoek tegen DuPont/Chemours en dit onderzoek bevindt zich in de afrondende fase. Het onderzoek richt zich op mogelijke blootstelling van werknemers van DuPont/Chemours aan te hoge concentraties PFOA in de periode tot en met 2012. Los van deze twee onderzoeken wordt ook een aantal incidenten onderzocht waarbij mogelijk sprake is van overtreding van milieuregelgeving door het bedrijf.

Bron: www.om.nl

Laatste nieuws