Vrouwelijke rechters en officieren in Nederland krijgen structureel minder betaald dan hun mannelijke collega’s. Bureau Clara Wichmann wijst de Staat hier al jaren op en heeft de Staat hiervoor opnieuw aansprakelijk gesteld. Als de Staat op korte termijn niet aan hun bezwaren tegemoet komt, dienen rechters en Bureau Clara Wichmann een klacht in bij het College voor de Rechten van de Mens.

Ongeveer 60% van de ca. 2.700 rechters in Nederland is vrouw. Al decennia krijgen vrouwelijke rechters en officieren van justitie in Nederland echter gemiddeld minder betaald dan hun mannelijke collega’s. Dit verschil in beloning varieert van 3,5% tot bijna 10%. Dit komt door willekeur en het inschalingsbeleid. Door dit systeem wordt in de samenleving bestaande ongelijkheid tussen vrouwen en mannen in stand gehouden en doorgezet binnen de rechterlijke macht.

Dit probleem wordt al sinds 2018 bij de Staat aangekaart. Ondanks dat onafhankelijk onderzoek bevestigt dat er een significant beloningsverschil bestaat tussen vrouwelijke en mannelijke rechters, er meermaals gesprekken zijn gevoerd door rechters, de Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak en Bureau Clara Wichmann met de Staat, is het beloningsbeleid nog niet aangepast. Ook weigert de Staat tot op heden de vrouwelijke rechters en officieren van justitie te compenseren voor gemist inkomen.

Bureau Clara Wichmann gaat namens haar achterban over tot het aansprakelijk stellen van de Staat. Zij geeft de staat met een sommatiebrief twee weken de tijd om toe te zeggen dat er op korte termijn een nieuw beloningsbeleid en een goede compensatieregeling komt. Zo niet, dan zal worden overgegaan tot het indienen van een klacht bij het College voor de Rechten van de Mens op basis van verboden onderscheid op basis van geslacht. 

 

Bron: clara-wichmann.nl

Laatste nieuws