De Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN) heeft een noodplan voor de gefinancierde rechtsbijstand gepresenteerd. Op 15 mei 2018 is het manifest ‘Red de rechtshulp’ aan de Tweede Kamer aangeboden. In dit manifest staan drie aanbevelingen: btw-vrijstelling voor rechtsbijstandverlening, meer kwaliteit en efficiency met een preferred-supplierstelsel en het voorkomen van onnodige procedures door betere samenwerking.

De Minister voor Rechtsbescherming wil een herziening van het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand. Hij richt zich daarmee ten onrechte alleen op de lange termijn en vergeet iets te doen aan het acute probleem: het jarenlange achterstallige onderhoud van het stelsel. Het systeem stort in, steeds meer gepassioneerde advocaten stoppen met het verlenen van gefinancierde rechtsbijstand. Over een paar jaar is het te laat om de schade te repareren. De VSAN pleit ervoor om eerst noodreparaties te verrichten: herstel eerst het dak, repareer daarna pas het huis.

Goede, toegankelijke rechtshulp

In het manifest ‘Red de rechtshulp’ zijn drie concrete aanbevelingen opgenomen, voor de korte en de lange termijn: onmiddellijke invoering van btw vrijstelling voor echtsbijstandverlening, het realiseren van meer kwaliteit en efficiency met een preferred-sup-plierstelsel en het voorkomen van onnodige procedures door een betere samenwerking.

Het belangrijkste uitgangspunt is dat de rechtzoekende goede rechtshulp krijgt van gekwalificeerde rechtsbijstandverleners. Deze rechtshulp moet effectief en toegankelijk zijn voor iedereen.

De VSAN heeft, samen met diverse andere partijen waaronder de NOvA, de afgelopen jaren meerdere keren de noodklok geluid. In 2017 heeft een commissie o.l.v. mr. H. van der Meer met wetenschappelijk onderbouwde cijfers van het WODC aangetoond hoe urgent de problemen zijn: advocaten krijgen een volstrekt ontoereikende vergoeding voor de zaken die ze doen. Gemiddeld blijft 28% van de gewerkte uren per zaak onbetaald. Bij echtscheidingszaken is dat zelfs meer dan 50%. Dat is strijdig met de in artikel 3 van het Besluit Vergoedingen Rechtsbijstand 2000 vastgelegde puntvergoeding per gewerkt uur van nu € 105,61. Het kabinet zorgt dus voor gefinancierde rechtsbijstand waarbij de advocaten onder de door de wetgever zelf vastgestelde ondergrens moeten werken. De in voornoemd Besluit gehanteerde norm is gebaseerd op de gemiddelde tijdsbesteding aan het type zaak, terwijl nu blijkt dat advocaten veel meer tijd steken in die zaken dan in het Besluit wordt verondersteld. Bovendien is het uurtarief bijna 10 jaar niet met de inflatie meegestegen. Van dit uurtarief moeten alle praktijkkosten worden betaald. Mensen met ingewikkelde problemen krijgen steeds vaker te horen dat hun zaak teveel tijd kost en daarom niet in behandeling wordt genomen.

De alarmsignalen van de laatste jaren hebben niet geleid tot gewijzigd beleid van de kabinetten Rutte. Integendeel: er wordt elk jaar weer opnieuw beknibbeld op het budget en er is geen oog voor het maatschappelijk belang van goede rechtshulp en de mensen voor wie deze hulp vaak het laatste redmiddel is. De gevolgen van jarenlang achterstallig onderhoud aan het stelsel kunnen door de rechtsbijstandverleners niet langer worden gedragen. De VSAN roept de politiek en alle organisaties die betrokken zijn bij de gefinancierde rechtsbijstand op om zich achter het manifest te scharen. Tegelijk schort de VSAN het overleg met de Minister van Rechtsbescherming op.

 

Bron: www.vsanadvocaten.nl

Laatste nieuws