De Eerste Kamer heeft op 15 november 2022 met het aannemen van drie moties een zelfevaluatie naar aanleiding van de toeslagenaffaire afgesloten. Conclusie van de evaluatie is dat de problemen die de toeslagenaffaire hebben veroorzaakt, niet voldoende op de radar van de Eerste Kamer stonden.

De Kamerleden controleerden wel op de rechtmatigheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de wetsvoorstellen, maar ze hadden onvoldoende aandacht voor de punten die er, achteraf gezien, het meest toe deden. Zorgen rondom wat tegenwoordig benoemd wordt als 'doenvermogen' van ouders werden regelmatig niet opgepakt. Ook de problemen bij de Belastingdienst werden niet diepgaander onderzocht.

In de aangenomen moties wordt de Kamervoorzitter gevraagd om de nadere uitwerking en mogelijke implementatie van de aanbevelingen van de werkgroep te laten onderzoeken. De Voorzitter wordt bovendien gevraagd ervoor te zorgen dat alle rapporten van de Nationale Ombudsman ter kennis worden gebracht van de leden van de Eerste Kamer en dat jaarlijks een gesprek plaatsvindt met de Nationale Ombudsman. Aan de regering verzoekt de Kamer om een robuuste, handzame en gevalideerde toets te ontwerpen op het doenvermogen door de burger van (fiscale) wetsvoorstellen. Met 'doenvermogen' wordt bedoeld dat burgers een wet niet alleen kennen, maar ook kunnen.

Bron: www.eerstekamer.nl

Laatste nieuws