In een op 14 november 2023 gepubliceerd advies adviseert de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) de Minister voor Rechtsbescherming nieuwe maatregelen ter bestrijding van de voortzetting van ernstige georganiseerde criminaliteit vanuit detentie niet generiek toe te passen op alle gedetineerden in de extra beveiligde inrichting (EBI) en op een afdeling voor intensief toezicht (AIT) van een penitentiaire inrichting.

De maatregelen kunnen volgens RSJ alleen gerechtvaardigd worden op grond van het gevaar dat van de gedetineerde uitgaat. Daarnaast moet de regeling van de onderbreking van het gesprek tussen de gedetineerde en de rechtsbijstandverlener op grond van visueel toezicht, beter uitgewerkt en toegelicht worden. De regeling van het vier ogen-principe bij de geestelijke verzorging zou ruimte moeten laten voor een uitzondering op de eis dat de geestelijk verzorgers van dezelfde denominatie zijn. In de wijziging van de Penitentiaire beginselenwet ter bestrijding van de voortzetting van ernstige georganiseerde criminaliteit vanuit detentie worden beperkende maatregelen ingevoerd voor alle gedetineerden in de EBI en op een AIT van een penitentiaire inrichting. De maatregelen die uitgewerkt worden in de wijziging van de Penitentiaire maatregel gaan over:

  • het visueel toezicht op het contact van een gedetineerde met een rechtsbijstandverlener;
  • de beperking van het aantal rechtsbijstandverleners waarmee vertrouwelijk contact mag plaatsvinden per gedetineerde tot in beginsel twee en
  • het werken in koppels door medisch hulpverleners en geestelijk verzorgers (vier ogen-principe).

Advies conceptbesluit wijziging Penitentiaire maatregel en Besluit politiegegevens

Bron: www.rsj.nl

Laatste nieuws