De rechtbank Rotterdam signaleert op 16 april 2024 dat de Hersteloperatie Toeslagen in praktijk leidt tot een veelvoud aan (mogelijke) procedures. De bestuursrechter in Rotterdam deed uitspraak in 9 beroepszaken die zijn gestart door (mogelijk) gedupeerde ouders die een herbeoordeling en compensatie willen van de Belastingdienst/Toeslagen.

Het systeem van de Wet hersteloperatie toeslagen en de werkwijze van de Belastingdienst/ Toeslagen leidt in de praktijk tot veel afzonderlijke beslissingen van de Belastingdienst/Toeslagen. Vaak worden die per herstelmaatregel of toeslagjaar genomen. Tegen al die verschillende besluiten kan bezwaar, beroep en hoger beroep worden ingediend. Dat kan ertoe leiden dat het herstel van gedupeerden gefragmenteerd in een veelheid aan procedures aan de orde komt, waarbij in de meeste procedures slechts een deelaspect van dat herstel kan worden behandeld. Terwijl juist bedoeld is zo breed en samenhangend mogelijk herstel te bieden. Deze uitwerking in de praktijk staat volgens de rechtbank haaks op de doelstellingen van de hersteloperatie.

De rechtbank merkt in de uitspraken van 16 april 2024 daarover het volgende op: De rechtbank voorziet en wijst Belastingdienst/Toeslagen en de wetgever er nadrukkelijk op dat op deze wijze een aanvrager niet alleen jarenlang moet wachten op primaire besluiten en beslissingen op bezwaar in de bestuurlijke fase, maar dan nog eens vele jaren verwikkeld kan zijn in allerlei procedures bij de rechtbank en de Afdeling. Dit staat haaks op de doeleinden van de hersteloperatie en komt het herstel van het vertrouwen in de overheid niet ten goede.

ECLI:NL:RBROT:2024:3342
ECLI:NL:RBROT:2024:3344
ECLI:NL:RBROT:2024:3348
ECLI:NL:RBROT:2024:3349
ECLI:NL:RBROT:2024:3352

Bron: www.rechtspraak.nl

Laatste nieuws