De rechtbank Den Haag heeft op 23 mei 2023 een gebiedsverbod van klimaatdemonstranten van Extinction Rebellion opgeheven. Volgens de rechter is verlenging van de maatregel buitenproportioneel. Het openbaar ministerie (OM) had in april het gebiedsverbod met 90 dagen verlengd waardoor de demonstranten niet bij de aankomende blokkade op 27 mei 2023 van A12 zouden kunnen zijn.

Naar het oordeel van de rechtbank heeft het OM onvoldoende gemotiveerd waarom de verlenging van de gedragsaanwijzing proportioneel is. De op te leggen gedragsaanwijzing is een voorlopige maatregel voor gevallen waarin onmiddellijk ingrijpen noodzakelijk wordt geoordeeld en de uitkomst van de strafzaak niet kan worden afgewacht. Ten aanzien van de doeltreffendheid geldt dat de appellant weliswaar zelf door de gedragsaanwijzing niet aanwezig kon zijn bij de demonstratie van 11 maart 2023, maar zo’n 2800 andere demonstranten wel. De blokkade heeft gewoon doorgang gevonden. In dat licht bezien kan niet worden gezegd dat de maatregel doeltreffend is geweest in het voorkomen van een volgende ernstige ordeverstoring. Ten aanzien van de noodzakelijkheid overweegt de rechtbank als volgt. De demonstratie die gehouden is na de oorspronkelijke gedragsaanwijzing, namelijk die van 11 maart 2023, werd door ongeveer 2800 demonstranten bezocht. De aangekondigde demonstratie van 27 mei 2023 zal naar verwachting ook door veel mensen worden bezocht. Tevens is gebleken dat de demonstraties van 26 november 2022, 28 januari 2023 en 11 maart 2023 alle vreedzaam zijn verlopen. De rechtbank ziet gelet hierop niet in waarom een verlenging van de gedragsaanwijzing voor appellant noodzakelijk is voor het doel dat de gedragsaanwijzing nastreeft. Gelet hierop is evenmin gebleken dat en waarom de mate waarin de gedragsaanwijzing de vrijheid van de appellant beperkt, in verhouding staat tot de ernst van het geval. Gelet op genoemde omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat niet gezegd kan worden dat de verlenging van de gedragsaanwijzing voor de duur van 90 dagen proportioneel is. De rechtbank zal het beroep daarom gegrond verklaren.

ECLI:NL:RBDHA:2023:7390; ECLI:NL:RBDHA:2023:7391; ECLI:NL:RBDHA:2023:7392; ECLI:NL:RBDHA:2023:7393; ECLI:NL:RBDHA:2023:7394

Bron: www.rtlnieuws.nl

Laatste nieuws