De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op 22 mei 2023 een advies over de verhoging van het wettelijke strafmaximum van deelneming aan een terroristische organisatie gepubliceerd. De regering wil met het voorstel de maximumstraf voor deelneming aan een terroristische organisatie verhogen van vijftien naar twintig jaar.

De Afdeling onderkent dat terroristische misdrijven een grote bedreiging vormen voor de samenleving en de rechtsstaat en dat hoge straffen daarvoor passend zijn. In het voorstel is echter niet voldoende onderbouwt dat er de afgelopen jaren vanuit de maatschappij een sterk toegenomen afkeuring is, ten opzichte van de periode vlak na de aanslagen van 11 september 2001 toen de maatschappelijke afkeuring tegen terroristische organisaties ook heel groot was. Ook blijkt uit de praktijk dat een verhoging van het strafmaximum niet nodig is. Rechters leggen voor deelneming aan een terroristische organisatie vaak een gevangenisstraf op van maximaal zes à zeven jaar. Dat is de helft van het huidige strafmaximum van vijftien jaar. Volgens de Afdeling blijkt daarom niet dat verhoging van het strafmaximum noodzakelijk is. De regering wil de maximumstraf voor deelneming aan een terroristische organisatie gelijk stellen aan poging of medeplichtigheid aan de meest ernstige delicten. Dit is volgens de Afdeling niet passend. Een deelnemer aan een terroristische organisatie hoeft immers niet daadwerkelijk betrokken te zijn bij een terroristisch misdrijf dat die organisatie wil plegen, terwijl dit bij poging of medeplichtigheid wel het geval is. Door het voorstel van de regering kan deelneming aanmerkelijk hoger bestraft worden, terwijl de ernst van de handeling niet vergelijkbaar is met een poging of medeplichtigheid aan een ernstig delict. Als iemand wel betrokken is bij het plegen van een terroristisch misdrijf, zoals een aanslag, dan wordt die persoon óók daarvoor vervolgd en bestraft. In dat geval kan die persoon een hogere straf krijgen vanwege zowel de deelneming aan een terroristische organisatie als vanwege betrokkenheid bij het plegen van de aanslag. In de huidige praktijk worden de maximumstraffen op misdrijven al met de helft verhoogd als die worden gepleegd met een terroristisch oogmerk. De voorgestelde verhoging naar twintig jaar is hiermee niet in lijn.

Advies Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de verhoging van het strafmaximum voor deelneming aan een terroristische organisatie

Bron: www.raadvanstate.nl

Laatste nieuws