De aanbeveling, opgesteld door de Europese Commissie voor Criminaliteitsproblemen (CDPC), actualiseert en vervangt Aanbeveling Rec(2006)8 rondom hulp aan slachtoffers van misdrijven. De aanbeveling biedt meer gedetailleerde richtlijnen voor de ontwikkeling en implementatie van de rechten van slachtoffers in nationale wetgeving en praktijk.

De aanbeveling bevat nu meer gedetailleerde richtlijnen voor de ontwikkeling en toepassing van de rechten van slachtoffers en roept de 46 lidstaten op om actief belemmeringen voor de toegang tot de rechter voor slachtoffers van misdrijven op te sporen en weg te nemen. Het introduceert het beginsel dat slachtoffers van misdrijven het recht moeten hebben om te worden gehoord over elke beslissing die een aanzienlijke impact heeft op hun belangen en het recht op middelen die erop gericht zijn hun rechten te verdedigen in gevallen waarin deze niet worden geƫerbiedigd. De aanbeveling roept op om slachtoffers van misdrijven te ondersteunen bij het verkrijgen van toegang tot hun rechten en ondersteunende diensten. Ook moeten ze worden erkend en behandeld met respect, professionaliteit en kan er geen sprake zijn van discriminatie. Staten moeten er rekening mee houden dat slachtoffers van misdrijven ook een reeks behoeften kunnen hebben die individuele erkenning vereisen om de juiste informatie, ondersteuning en bescherming te krijgen.

Recommendation CM/Rec(2023)2 of the Committee of Ministers to member States on rights, services and support for victims of crime

Bronnen: www.nscr.nl en www.coe.int

Laatste nieuws