De Ministers van Werkgelegenheid en Sociale Zaken van de Raad van de EU zijn op 12 juni 2023 eens geworden over een voorstel voor een richtlijn om de arbeidsvoorwaarden voor platformwerkers te verbeteren.

Op dit moment zijn de meeste van de 28 miljoen platformwerkers in de EU, onder wie taxichauffeurs, huishoudelijk personeel en voedselbezorgers, formeel zelfstandig. Toch krijgen zij vaak te maken met dezelfde regels en beperkingen als een werknemer in loondienst. Dit wijst erop dat zij in feite een arbeidsverhouding hebben en daarom de arbeidsrechten en sociale bescherming moeten genieten die werknemers hebben op basis van het nationale en het EU-recht. Criteria in de richtlijn voor een digitaal arbeidsplatform:

 • de dienst wordt, ten minste gedeeltelijk, op afstand verleend via elektronische middelen, zoals een website of een mobiele applicatie;
 • de dienst wordt verleend op verzoek van een afnemer van de dienst;
 • de dienst omvat, als noodzakelijk en essentieel onderdeel, de organisatie van het werk dat door personen tegen betaling wordt verricht, ongeacht of dat werk online of op een bepaalde locatie wordt verricht;
 • de dienst omvat het gebruik van systemen voor geautomatiseerde monitoring of besluitvorming.

Volgens de Raad zijn platformwerkers werknemers van een digitaal platform als hun relatie met het platform aan ten minste 3 van de 7 criteria van de richtlijn voldoet. De criteria zijn:

 • het digitale arbeidsplatform bepaalt bovengrenzen voor het niveau of de schaal van de vergoeding;
 • het digitale arbeidsplatform verplicht de persoon die platformwerk verricht, specifieke voorschriften in acht te nemen met betrekking tot het uiterlijk, het gedrag ten aanzien van de afnemer van de dienst of de uitvoering van het werk;
 • het digitale arbeidsplatform houdt toezicht op de uitvoering van het werk, onder meer met behulp van elektronische middelen;
 • het digitale arbeidsplatform beperkt, onder meer door middel van sancties, de vrijheid om zelf het werk te organiseren, door de vrijheid om zelf de arbeidstijd of perioden van afwezigheid te kiezen, in te perken;
  • het digitale arbeidsplatform beperkt, onder meer door middel van sancties, de vrijheid om zelf het werk te organiseren, door de vrijheid om taken te aanvaarden of te weigeren, in te perken;
  • het digitale arbeidsplatform beperkt, onder meer door middel van sancties, de vrijheid om zelf het werk te organiseren, door de vrijheid om gebruik te maken van onderaannemers of vervangers, in te perken;
 • het digitale arbeidsplatform beperkt de mogelijkheid om een klantenbestand op te bouwen of werk voor derden uit te voeren.

Indien het wettelijk vermoeden van toepassing is, moet het digitale platform aantonen dat er geen arbeidsverhouding bestaat conform het nationale recht en de nationale praktijk.

Transparanter gebruik van algoritmen

Digitale arbeidsplatformen maken regelmatig gebruik van algoritmen voor personeelsbeheer. Daardoor is er vaak te weinig transparantie over hoe besluiten worden genomen en hoe persoonsgegevens worden gebruikt. De Raad wil ervoor zorgen dat platformwerkers worden geïnformeerd over het gebruik van systemen voor geautomatiseerde monitoring en besluitvorming en deze systemen worden gecontroleerd door gekwalificeerd personeel.

Voorstel voor een richtlijn van het Europees parlement en de Raad betreffende de verbetering van de arbeidsvoorwaarden bij platformwerk

Bron: www.consilium.europa.eu

Laatste nieuws