Een prediker van de Haagse As-Soenah Moskee is op 31 januari 2023 door het gerechtshof Den Haag vrijgesproken van opruiing en het aanzetten tot gewelddadig optreden tegen personen. Het hof achtte niet bewezen dan de prediker in een webcollege daadwerkelijk aan wilde zetten tot gewelddadige verminking van vrouwen. Femmes for Freedom is geschokt door de uitspraak.

In een video op de digitale leeromgeving van de moskee zegt de prediker onder meer: “Zoals ze zeiden is de besnijdenis verplicht voor de mannen en aanbevolen voor de vrouwen. De wijsheid die hier achter is dat de penis wordt gereinigd van de onreinheden wat zich op de voorhuid bevindt en bij de vrouw worden haar lusten minder”. In 2020 veroordeelde de rechtbank de prediker tot een taakstraf van 80 uur wegens het aanbevelen van vrouwenbesnijdenis. De rechtbank oordeelde dat het recht op vrijheid van (godsdienst en) meningsuiting niet kan opwegen tegen het recht van vrouwen op bescherming tegen geweld en discriminatie.

Oordeel hof

Het hof heeft overwogen dat de uitlating op zichzelf een aanbeveling is van vrouwenbesnijdenis. Naar het oordeel van het hof had het op de weg van de verdachte gelegen om in zijn webcollege afstand te nemen van deze door hem voorgedragen passage. In de context waarin de uiting is gedaan ziet het hof echter aanleiding om te oordelen dat de verdachte niet het opzet, ook niet in voorwaardelijke zin, had tot het aanzetten tot een strafbaar feit of het gewelddadig optreden tegen personen. Zo heeft de verdachte in tegenstelling tot bij de behandeling van andere leefregels, hier geen nadrukkelijke goedkeuring uitgesproken. In tegendeel, hij heeft steeds - al bij de politie en de rechtbank als ook bij het hof - onderbouwd verklaard tegen vrouwenbesnijdenis te zijn. Daarnaast heeft het hof in deze zaak een deskundige gehoord. Hieruit blijkt dat het niet noodzakelijk is in het Islamitisch onderwijs om in een theologisch betoog expliciet afstand te nemen van een voorgedragen, op zich afkeurenswaardige passage.

Femmes for Freedom verbijstert door uitspraak

Femmes for Freedom noemt de uitspraak een klap in het gezicht van 41.000 Nederlandse vrouwen die al slachtoffer werden en van 4.200 meisjes die in gevaar zijn. Het hof is meegegaan in de verdediging van de prediker, de moskeebestuurders en hoogleraar Maurits Berger van een door Oman gefinancierde leerstoel: namelijk dat het voor mannen in Nederland toegestaan is om te filosoferen over het ‘aanbevelen’ van vrouwenverminking. Femmes for Freedom wijst erop dat ter zitting geen enkele vrouw is gehoord. De advocaat-generaal heeft inmiddels aangegeven dat het Openbaar Ministerie in cassatie zal gaan.

ECLI:NL:GHDHA:2023:130

Bronnen: www.rechtspraak.nl en www.femmesforfreedom.com

Laatste nieuws