In 2024 wordt een registratieplicht ingevoerd voor de verkooppunten van tabak en aanverwante producten, zoals vapes. De nieuwe registratieplicht waarmee de ministerraad op 3 november 2023 op voorstel van de Staatssecretaris van VWS heeft ingestemd, is bedoeld om extra zicht te houden op de ontwikkeling van het aantal verkooppunten.

Om de grote gezondheidsschade door roken tegen te gaan, geldt vanaf 1 juli 2024 een verkoopverbod van tabak in supermarkten. Dit verbod zal tot gevolg hebben dat er duizenden verkooppunten verdwijnen, maar er zullen ook nieuwe verkooppunten bijkomen. Naar verwachting zal dit ertoe leiden dat het aantal verkooppunten per saldo afneemt van circa 10.000 naar 4.400. De registratieplicht voor verkooppunten van rookwaren moet de NVWA helpen met zowel de monitoring als handhaving van (nieuwe) verkooppunten. De registratie geeft de toezichthouder een completer beeld, waardoor de regels voor verkoop beter gecontroleerd kunnen worden. Het kabinet vermindert geleidelijk het aantal verkooppunten van tabak en rookwaren. Na het supermarktverbod volgen in 2030 tankstations. Vanaf 2032 mogen tabaksproducten alleen nog in speciaalzaken worden verkocht. Voor e-sigaretten geldt dat vanaf 2025.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Laatste nieuws