Participatie leidt niet meteen tot méér vertrouwen van burgers in decentrale overheden. Dat is de conclusie van promovenda Saskia Bisschops in een onderzoek in opdracht van de provincie Zuid-Holland naar de relatie tussen participatie en vertrouwen in het openbaar bestuur.

Bisschops onderscheidt een aantal factoren die invloed hebben op het vertrouwen van burgers in decentrale overheden. Op een aantal hiervan hebben ze geen invloed. Bijvoorbeeld: hoe beter het gaat met de economie en democratie, hoe hoger het vertrouwen. Ook heeft het vertrouwen van burgers in de nationale overheid invloed op het vertrouwen in de decentrale overheden. Burgers vinden het belangrijk dat de overheid 'een vangnet' biedt, dat die steun toegankelijk is én dat er sprake is van een goede samenwerking.

Beoordeling van functioneren

Het politieke vertrouwen van burgers in een gemeente, provincie of waterschap hangt ook af van de beoordeling van hun functioneren. Responsiviteit, welwillendheid en integriteit zijn hierin erg belangrijk. Luistert de gemeente wel naar mijn wensen? En doet ze er ook iets mee? En als dat niet het geval is, is het dan duidelijk waarom? Als dat gebeurt, kan participatie bijdragen aan het vertrouwen van burgers in het openbaar bestuur. Maar alleen als burgers ervaren dat decentrale overheden ook op andere momenten welwillend en responsief zijn.

Niet iedereen participeert

Soms kiezen burgers er ook bewust voor om niet te participeren, juist omdát ze vertrouwen hebben dat decentrale overheden hun publieke taak goed uitvoeren. Die burgers kunnen dan denken dat de overheid de verantwoordelijkheid bij hen legt en het probleem niet zelf wil oplossen. Verder blijkt dat niet iedereen wil of kan deelnemen. Daarom zou het versterken of herstellen van vertrouwen niet het doel moeten zijn. Participatie is vooral waardevol om de ervaringskennis van burgers te gebruiken bij besluiten en zo de kwaliteit van besluitvorming te verhogen.

Eindrapportage Relatie tussen participatie en vertrouwen in openbaar bestuur

Bron: www.ou.nl

Laatste nieuws