De overheid moet behulpzamer zijn bij een Wob-verzoek van de Stichting Platform Authentieke Journalistiek. De elf bestuursorganen die het verzoek ontvingen, vonden het verzoek van de stichting te algemeen en hebben het daarom niet in behandeling genomen. De bestuursrechter van de rechtbank Midden-Nederland oordeelt in een uitspraak van 17 mei 2023 dat dit niet had gemogen en dat partijen er samen voor moeten zorgen dat het verzoek in behandeling kan worden genomen.

De groep onderzoekers onderzoekt de relatie van de Nederlandse overheid met Shell en vroeg daarom onder meer aan het Ministerie van EZ om álle informatie over het bedrijf. De stichting heeft beroep ingesteld tegen de buitenbehandelingstelling van elf verzoeken die zij op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) bij elf bestuursorganen heeft ingediend. De verzoeken van eiseres zijn volgens de bestuursorganen te omvangrijk en te algemeen gebleven. Het blijft volgens de bestuursorganen onduidelijk over welke bestuurlijke aangelegenheid de verzoeken precies gaan. Er heeft overleg plaatsgevonden tussen eiseres en de bestuursorganen om de verzoeken behandelbaar te krijgen, maar dat heeft tot niets geleid.

Oordeel bestuursrechter

De rechtbank oordeelt dat de bestuursorganen zich weliswaar terecht op het standpunt hebben gesteld dat de verzoeken, zoals zij nu voorliggen, niet behandelbaar zijn, maar dat zij ten onrechte stellen dat zij eiseres voldoende behulpzaam zijn geweest. De bestuursorganen hebben de Minister van EZK aangewezen om namens hen allemaal het overleg te voeren. Daardoor is er te weinig aandacht geweest voor de verschillen in de verzoeken. De bestuursorganen hebben de verzoeken ook teveel als één groot verzoek gezien en zijn niet ingegaan op aanknopingspunten die eiseres per bestuursorgaan heeft voorgesteld. Het beroep is daarom gegrond en de bestuursorganen moeten opnieuw in overleg treden met eiseres. De bestuursrechter vindt tegelijkertijd ook dat de stichting zich flexibeler moet opstellen zodat het overleg succesvol verloopt.

ECLI:NL:RBMNE:2023:2278

Bron: www.rechtspraak.nl

Laatste nieuws