De Nationale ombudsman vraagt de Staatssecretaris van JenV met klem om zo snel mogelijk een aantal veranderingen door te voeren in de vreemdelingenbewaring in detentiecentrum Rotterdam. De ombudsman maakt zich zorgen over het ontbreken van een zinvolle dagbesteding, het gebrek aan privacy en in het bijzonder het veelvuldig en langdurig plaatsen in afzondering als straf. 

Vreemdelingenbewaring heeft als doel mensen die niet in Nederland mogen verblijven, beschikbaar te houden voor uitzetting. Over de manier waarop dit gebeurt is al jaren discussie; mensen verblijven in detentie maar het is geen straf. In 2015 is een wetsvoorstel ingediend waarin de staatssecretaris van JenV een nieuw regime voorstelt waarin er afdelingen zijn met meer vrijheden en afdelingen met een strenger regime. Sinds mei 2017 werkt detentiecentrum Rotterdam – vooruitlopend op de invoering – met dit regime. Voor de ombudsman aanleiding te onderzoeken hoe dit regime in de praktijk werkt. Doet het recht aan het uitgangspunt dat vreemdelingen in vreemdelingenbewaring maximale vrijheden moeten genieten? Het gaat hier immers om een bestuursrechtelijke maatregel en is geen bestraffing. Hiervoor heeft hij detentiecentrum Rotterdam bezocht.

De ombudsman doet aanbevelingen om zo spoedig mogelijk een aantal veranderingen door te voeren in detentiecentrum Rotterdam die bijdragen aan het bestuursrechtelijke karakter van vreemdelingenbewaring:

  • Zorg voor een zinvolle dagbesteding.
  • Pas de accommodatie aan zodat die past bij het bestuursrechtelijke karakter van vreemdelingenbewaring en bied de mogelijkheid voor verblijf in een eenpersoonscel.
  • Wees uiterst terughoudend met het plaatsen in afzondering.
  • Pas afzondering als strafmiddel niet langer toe als een vreemdeling een meerpersoonscel weigert.
  • Zorg voor standaard medisch toezicht bij alle gevallen waarin een vreemdeling in afzondering zit.

Laatste nieuws