Het afhandelen van een Woo-verzoek door ministeries is nog steeds ondraaglijk traag: gemiddeld deden ministeries er in 2022 167 dagen over. Dat blijkt uit onderzoek van het Instituut Maatschappelijke Innovatie (IMI) en Open State Foundation dat op 9 maart 2023 is gepubliceerd.

Naast de analyse van de beantwoordingstermijnen van ministeries geeft het rapport een beeld van de stand van zaken rondom de transitie van Wob naar Woo binnen ministeries, provincies en gemeenten. Daaruit blijkt dat de inwerkingtreding van de Woo zeker heeft geleid tot veel actie en een nieuwe dynamiek. Overheden investeren in het optimaliseren van werkprocessen, in IT en in personele capaciteit om zo Woo-verzoeken sneller te kunnen beantwoorden. Ook wordt er aandacht besteed aan cultuurverandering: van ‘gesloten, tenzij’ naar ‘open, tenzij’. De actieve openbaarmaking van bepaalde informatiecategorieën waartoe de Woo verplicht, wordt door sommigen al uitgebreid verkend middels het uitvoeren van pilots.

Grote verschillen tussen overheden

Toch bestaan er vooral grote verschillen tussen overheden in het uitvoeren van de Woo. Sommigen vullen de verplichting tot actieve openbaarmaking zelf al in door op eigen platforms documenten te publiceren, terwijl anderen duidelijke instructies vanuit het Ministerie van BZK afwachten. In het teweegbrengen van een cultuurverandering creëren sommige overheden opleidingsprogramma’s en cursussen, terwijl het binnen andere overheden blijft bij wat voorlichting. Ook wordt duidelijk dat centrale regie vanuit het ministerie ontbreekt. De onduidelijkheid rondom de verplichte informatiecategorieën en het platform PLOOI roepen veel vragen op bij decentrale overheden, en duidelijke prioriteiten en tijdspaden blijven uit. Hierdoor lijkt ieder het wiel zelf te moeten uitvinden.

Matglas Onderzoek naar de invoering van de Wet openoverheid

Bron: www.openstate.eu

Laatste nieuws