De Eerste Kamer heeft op 14 maart 2023 ingestemd met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024. De Eerste Kamer stemde al in 2016 in met de Omgevingswet (Stb. 2016, 156) en in 2020 met de Invoeringswet Omgevingswet (Stb. 2020, 172).

De inwerkingtreding van de Omgevingswet was vanwege de problemen met het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) - dat de uitvoering van de Omgevingswet technisch ondersteunt - inmiddels al vijf keer uitgesteld. Het omgevingsrecht stond voorheen in 26 verschillende wetten. Dit is gebundeld in de Omgevingswet, een samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en procedures. De Omgevingswet heeft verschillende doelen:

  • Betere mogelijkheden voor een integraal beleid bieden;
  • Betere bruikbaarheid van het omgevingsrecht;
  • SubstantiĆ«le vereenvoudiging in het omgevingsrecht.

Plannen en vergunningen worden zo veel mogelijk gebundeld, procedures worden sneller. Naar schatting 50.000 bestemmingsplannen en beheerverordeningen worden circa 400 omgevingsplannen. Dankzij deze bundeling worden kosten bespaard, onderzoekslasten beperkt en komen er betere mogelijkheden voor digitale vaststelling en beschikbaarheid van plannen, besluiten en onderzoeken.

Bron: www.eerstekamer.nl

Laatste nieuws