Niet alleen de huizen van bewoners in de aardbevingsgebieden zijn beschadigd. Ook hun vertrouwen in de overheid is dat. De langdurige onzekerheid heeft grote impact op bewoners. De Nationale Ombudsman maakte een reconstructie van de problematiek, aanbevelingen en nieuwste inzichten en legde zijn bevindingen vast in het rapport ‘Groningen en Drenthe: verscheurd vertrouwen’.


Rond de gevolgen van de gaswinning is veel bureaucratie ontstaan. De Ombudsman constateerde dat vijf jaar geleden al. Hij constateert nu dat deze alleen maar groter is geworden. De stapels post die inwoners van instanties krijgen wordt steeds hoger op de keukentafels. Aan dezelfde tafels komt een karavaan instantiemedewerkers koffiedrinken. Maar echt geholpen worden de mensen niet. De ondoorzichtigheid en toenemende bureaucratie helpen niet om de overheid te vertrouwen. De Ombudsman doet dan ook (opnieuw) aanbevelingen.

Doorbreek de vicieuze cirkel

Vertrouw burgers en stop met wantrouwen. En start minder juridische procedures. Zijn er toch procedures? Zorg dan voor een gelijkwaardige relatie tussen burgers en de overheid. Stel vanuit het Rijk een fonds beschikbaar voor bewoners die niet genoeg geld hebben voor juridische ondersteuning.

Noem de situatie een crisis

Merk de situatie in Noord-Nederland aan als een crisis. En handel daarnaar. Communiceer goed, eerlijk en transparant.


Vergoed schade ruimhartig

Bied regelingen proactief aan bewoners aan. Vergoed de schade ruimhartig en met dezelfde snelheid als de coronavergoedingen. Vorm één loket met de betrokken organisaties. Geef bewoners inspraak.

Communiceer vanuit de beleving van de burger

Geef bewoners meer inzicht in procedures, keuzes en beslissingen. Houd bewoners op de hoogte van de voortgang, ook als die er niet is.

Combineer maatwerk en ruimhartigheid

Kijk opnieuw naar de bedragen die uitgekeerd worden. Controleer of de prijzen nog kloppen. Zorg dat duidelijk is wie de kosten moet dragen.

Laatste nieuws