De Ministers voor Rechtsbescherming en van JenV hebben op 20 maart 2024 de Eerste en Tweede Kamer geïnformeerd over de datum van inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Strafvordering. Met de inwerkingtredingsdatum van 1 april 2029 krijgt de strafrechtketen minimaal drie jaar de tijd om het nieuwe wetboek te implementeren, nadat de Tweede Kamer de teksten voor het nieuwe wetboek heeft goedgekeurd.

De afgelopen tien jaar is in samenwerking met de politie, de bijzondere opsporingsdiensten, de Koninklijke Marechaussee, het Openbaar Ministerie, de Rechtspraak en de advocatuur gewerkt aan de teksten van het nieuwe wetboek. Ook de uitvoeringsorganisaties Centraal Justitieel Incassobureau, Dienst Justitiële Inrichtingen, Reclassering, Slachtofferhulp Nederland en de Raad voor de Kinderbescherming zijn betrokken. Het huidige Wetboek van Strafvordering stamt uit 1926 en is niet toegerust op nieuwe vormen van criminaliteit zoals cybercrime en ondermijning. Daarnaast is het wetboek door de vele wijzigingen onoverzichtelijk en ontoegankelijk geworden en zijn belangrijke uitspraken van de hoogste rechter in Nederland er niet in verwerkt. De eerste vaststellingswet van het nieuwe wetboek, met daarin de Boeken 1 tot en met 6, is in maart 2023 bij de Tweede Kamer ingediend. De Boeken 7 en 8 en de eerste aanvullingswet zullen naar verwachting eind 2024 en begin 2025 worden ingediend bij de Tweede Kamer.

Vervanging oude systemen

Na behandeling en instemming van de Tweede Kamer zullen de betrokken partijen minimaal drie jaar de tijd krijgen voor de implementatie. De belangrijkste overweging daarvoor is dat er tijd nodig is om de oude primaire processystemen bij openbaar ministerie en de Rechtspraak te vervangen en geschikt te maken voor het nieuwe wetboek. Er wordt voorzien in een fallback scenario mocht de nieuwbouw bij de Rechtspraak (in het programma BAS) nog niet geheel gereed zijn. Het OM gaat op advies van Adviescollege ICT-toetsing (BIT-advies) gedurende een langere periode uit van een duaal gebruik van de bestaande en de nieuwe strafrechtsystemen.

Bron: www.rijksoverheid.nl en www.tweedekamer.nl

Laatste nieuws