Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) moet per direct stoppen met de grootschalige verwerking van reisdetails van luchtvaartpassagiers. Dat schrijft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op 21 februari 2023 in een brief aan de minister van JenV.

De zogenoemde PNR-gegevens (Passenger Name Records) zijn bedoeld om reisbewegingen van terroristen en zware criminelen in beeld te krijgen. Op dit moment worden de reisdetails van alle luchtvaartpassagiers verzameld en jarenlang bijgehouden in een database. Met de verwerking van PNR-gegevens wordt stelselmatig een grote hoeveelheid persoonsgegevens verzameld, geautomatiseerd verwerkt en bewaard van zeer veel mensen die niet bij de groep horen waarvoor de database eigenlijk is bedoeld. De noodzaak en evenredigheid van die verwerking zijn niet te rechtvaardigen, aldus AP. De AP roept de minister op om het verwerken van de gegevens onmiddellijk in overeenstemming te brengen met de PNR-richtlijn en het arrest van HvJ EU. Dat betekent dat het ministerie de huidige verwerking aanzienlijk zal moeten beperken, tot alleen die verwerkingen die noodzakelijk en evenredig zijn voor de bestrijding van terrorisme en ernstige criminaliteit. Los daarvan roept de AP de wetgever op om de huidige wetgeving eveneens in overeenstemming te brengen met die richtlijn en die uitspraak.

Brief AP over passagiersgegevens luchtvaart (PNR)

Bron: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Laatste nieuws