Op 14 april 2014 is het Facultatief Protocol bij het VN-Kinderrechtenverdrag inzake het klachtrecht in werking getreden. Op grond van dit protocol kunnen minderjarigen en hun vertegenwoordiger(s) een klacht over schendingen van kinderrechten indienen bij het VN-Comité voor de Rechten van het Kind.

Klachtenbehandeling VN-Comité

Het VN-Comité heeft inmiddels klachten ontvangen uit verschillende verdragstaten over uiteenlopende onderwerpen. Dit jaar heeft het VN-Comité zich, naast een aantal niet-ontvankelijkheidsverklaringen, uitgesproken over kwesties ten aanzien van de vaststelling van leeftijd van alleenstaande minderjarige migranten en het recht op contact tussen een kind en de ouders die in verschillende landen verblijven. Nederland heeft het Facultatief Protocol nog niet geratificeerd. De ‘jurisprudentie’ van het VN-Comité is echter wel relevant voor Nederland.

Leiden Children’s Rights Observatory

In 2018 heeft de Universiteit Leiden onder leiding van prof. Ton Liefaard en prof. Julia Sloth-Nielsen, de Leiden Children’s Rights Observatory opgericht, een open access platform waar de klachten aan het VN-Comité worden besproken. Aan de hand van case notes, geschreven door internationale experts op het gebied van internationale kinderrechten, worden uitspraken van het Comité becommentarieerd. Daarnaast biedt het platform ruimte voor discussie, bijvoorbeeld over de werkwijze of rapporten van het VN-Comité.

Vernieuwde website

De website van de Leiden Children’s Rights Observatory is begin juli 2020 geheel vernieuwd. Zie: www.childrensrightsobservatory.nl.

Laatste nieuws