Het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) en het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) starten in 2024 een langjarig onderzoek naar de besluitvorming, uitvoering en gevolgen van de verschillende soorten vrijheidsbeperkende sancties. Dat meldden de onderzoekscentra op 12 oktober 2023.

Het onderzoeksprogramma is mede opgesteld door het ministerie van JenV, de drie reclasseringsorganisaties (3RO), de Raad voor de Kinderbescherming en Halt. Het aantal opgelegde vrijheidsbeperkende sancties - zoals de taakstraf, elektronisch toezicht, voorwaardelijke gevangenisstraf en de Halt-afdoening - overtreft al jaren het aantal vrijheidsbenemende straffen. Er is nog weinig bekend over de factoren die van invloed zijn op het opleggen van vrijheidsbeperkende straffen, en het effect ervan op bijvoorbeeld sociale integratie, het welzijn en de sociaaleconomische positie van veroordeelden. De onderzoekers gaan een grote groep minderjarigen en volwassenen met een vrijheidsbeperkende sanctie over een langere periode te volgen. Onderwerpen als recidive en strafdoelen zoals vergelding en genoegdoening ten aanzien van slachtoffers worden in het onderzoek meegenomen. Met een looptijd van vijf en mogelijk tien jaar kunnen de betrokken organisaties de nu ontbrekende kennis rondom vrijheidsbeperkende sancties vergaren.

Bron: www.nscr.nl

Laatste nieuws