Het jeugdstrafrecht heeft een sterk pedagogisch karakter. Het biedt de beste kansen voor jongeren om te leren van hun fouten om herhaling van het strafbare gedrag te voorkomen. Ook is het nodig beter te kijken naar wat taakstraffen jongeren kunnen bieden. Dat zegt de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) onder meer in een reactie op een onderzoek naar effectiviteit taakstraffen voor minderjarige delinquenten.

Taakstraf helpt voorkomen dat jongeren opnieuw de fout ingaan

Uit onderzoek naar de effectiviteit van taakstraffen door de Erasmus School of Law blijk dat jongeren na een taakstraf minder snel terugvallen in crimineel gedrag dan wanneer een gevangenisstraf wordt opgelegd. Hoofdonderzoekster Gwendolyn Koops-Geuze: “Dat betekent dat ook voor deze zogenaamde hoger risico jongeren een taakstraf ook een beter alternatief kan zijn om terugval in (ernstige) criminaliteit te voorkomen, en wellicht vaker kan worden toegepast.” Mirjam Zeevaart, directeur bij de RvdK en portefeuillehouder jeugdstrafzaken: "We hadden al het vermoeden dat taakstraffen beter werken in het voorkomen van recidive bij minderjarige verdachten. Het is goed dat nu bevestigd te zien. We zullen het onderzoek uiteraard verder goed bestuderen, vooral het advies van de onderzoekers om goed te bekijken of taakstraffen meer kunnen betekenen om te voorkomen dat jongeren met een hoog risicoprofiel afglijden in steeds zwaardere vormen van criminaliteit.”

Geen volwassenenstrafrecht voor minderjarigen

In Nederland is het in uitzonderlijke gevallen mogelijk om minderjarigen te berechten volgens het volwassenenstrafrecht. Het jeugdstrafrecht moet worden toegepast op alle 12- tot 18-jarige verdachten van een delict, vindt de RvdK. Ook het VN-kinderrechtencomité dringt daar al meerdere jaren op aan. Daar is wel een wetswijziging voor nodig. De RvdK stelt dat ondanks de verharding in de maatschappij recht moet worden gedaan aan het wezenlijk beginsel van het strafrecht, het onderscheid tussen minderjarige en volwassen verdachten. De RvdK heeft begrip voor de behoefte aan vergelding en de roep om uitdrukking te geven aan het leed van slachtoffers. Toch vindt de organisatie dat het ontwikkelingsperspectief van het kind voorop moet staan bij het bepalen van de straf. Kinderen zijn nog in ontwikkeling. Achterstand of scheefgroei in die ontwikkeling kan nog worden omgebogen. Wanneer er door toepassing van het volwassenstrafrecht minder op resocialisatie en herstel bij de minderjarige wordt ingezet en meer op vergelding, neemt de kans op recidive toe. Dat is niet alleen schadelijk voor de minderjarige, maar zeker ook voor de samenleving als geheel.

Studie Erasmus School of Law

A Quasi-Experimental Study on the Effects of Community versus Custodial Sanctions in Youth Justice. Het onderzoek is uitgevoerd als onderdeel van het promotieonderzoek van Gwendolyn Koops-Geuze, promovenda aan Erasmus School of Law, in samenwerking met Frank Weerman, hoogleraar Jeugdcriminologie aan Erasmus School of Law, en Hilde Wermink, universitair hoofddocent Criminologie aan Leiden Law School.

Bron: www.kinderbescherming.nl, 17 oktober 2022 en 19 oktober 2022

Laatste nieuws