Het kabinet is voorlopig tegen de initiatiefwet die bedrijven verplicht om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. De NOS meldt in een bericht van 15 februari 2023 dat de verantwoordelijke ministers voor Economische Zaken en Buitenlandse Handel dit aan de initiatiefnemers hebben laten weten.

In een gesprek met de indieners hebben de ministers aangegeven dat het kabinet niets ziet in het uitvoeren van de initiatiefwet in de huidige vorm. Het kabinet is erover eens is dat bedrijven zich ‘rekenschap moeten geven van de wereld om hen heen’, van ‘impact op het klimaat tot het uitbannen van kinderarbeid’, maar is het van belang dat de afspraken daarover voor alle landen in de EU hetzelfde zijn. Met het huidige voorstel zouden de regels in Nederland strenger zijn dan in andere landen.

Algemene zorgplicht bedrijven

Het wetsvoorstel introduceert een algemene zorgplicht voor ondernemingen ten aanzien van mogelijke nadelige gevolgen van hun activiteiten voor mensenrechten, arbeidsrechten en het milieu in een land buiten Nederland, en voor een specifieke categorie van ondernemingen het principe van gepaste zorgvuldigheid in productieketens, zoals dat is neergelegd in de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. In het wetsvoorstel staat dat bedrijven in hun jaarverslag misstanden moeten melden en met een plan van aanpak moeten komen voor de oplossing. Toezicht daarop zou bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) komen, die eventueel sancties kan opleggen.

Bron: www.nos.nl

Laatste nieuws