De nieuwe beleidsmaatregel voor gezinshereniging blijft voorlopig van kracht. Dat heeft de Staatsecretaris van Asiel en Migratie gezegd in reactie op de uitspraak van de voorzieningenrechter van 5 december 2022.

In augustus besloot het kabinet dat er pas gezinshereniging mogelijk is als statushouders een woning hebben gekregen. De voorzieningenrechter oordeelde dat er geen wettelijke basis is voor de nareismaatregel. De gezinsleden van een vrouw die in Nederland een asielvergunning heeft gekregen, moeten meteen worden toegelaten in Nederland.  Volgens de staatssecretaris gaat het om een individuele zaak en blijft het beleid in alle andere gevallen overeind. Hij wil dat een hogere rechter zich eerst buigt over de maatregel voordat hij die intrekt. De asielafspraken uit augustus blijven van kracht tot "een eindrechter een oordeel heeft geveld", aldus de staatssecretaris.

Bron: www.nos.nl

Laatste nieuws