De inwerkingtreding van het onderdeel verschijningsplicht uit de Wet uitvoering slachtofferrechten (Wus) is voorlopig uitgesteld.

Aanvankelijk zou de inwerkingtreding 1 januari 2023 zijn, maar er is meer tijd nodig om de gevolgen hiervan in kaart te brengen. Begin mei 2023 moet duidelijk worden wanneer de inwerkingtreding wel gaat plaatsvinden.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Laatste nieuws