De inwerkingtreding van de Omgevingswet is na overleg met verschillende partijen uitgesteld tot 1 januari 2024. Dat schrijft minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in een brief van 26 januari 2023 aan de Eerste en Tweede Kamer.

Het Koninklijk Besluit dat de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 regelt, is door de minister bij beide Kamers in procedure gebracht. De vorig najaar afgesproken streefdatum van invoering per 1 juli 2023 is niet meer aan de orde. Oorzaak van eerder uitstel waren problemen met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) dat de Omgevingswet ondersteund. Het DSO is volgens de minister nu technisch voldoende gereed om de datum van inwerkingtreding vast te stellen. Met de nieuwe datum wil de minister duidelijkheid geven aan bestuurders en bedrijfsleven zodat zij zich kunnen voorbereiden op een zorgvuldige en haalbare invoering. Deze duidelijkheid is nodig zodat zij zich procesmatig en projectmatig tijdig kunnen voorbereiden op de inwerkingtreding van de wet.

Kamerbrief over voortgang implementatie Omgevingswet

Advies Plan van aanpak indringend ketentesten

Bron: www.rijksoverheid.nl

Laatste nieuws