De regering heeft besloten om de wetgeving gelijke behandeling, zoals de Algemene wet gelijke behandeling, in te voeren in Bonaire, Saba en St. Eustatius. Dat staat een aanbiedingsbrief die op 23 januari 2023 naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Het besluit is in lijn met de verkenning een externe adviescommissie en kan op brede steun rekenen. De bestuurscolleges van Bonaire, Saba en St. Eustatius hebben eerder aangedrongen op spoedige invoering en uitvoering van de gelijkebehandelingswetten. Met de invoering van de wetgeving, de lokale anti-discriminatiemeldpunten en de mogelijkheid van individuele klachtbehandeling door het College voor de rechten van de mens wordt de bescherming tegen discriminatie op grond van, onder meer, huidskleur, seksuele geaardheid, godsdienst, handicap en geslacht op de eilanden vergroot. Het recht op gelijke behandeling wordt beter inroepbaar en handhaafbaar; ook zal worden ingezet op bewustwording van de nieuwe wetgeving. De minister van BZK gaat het wetgevingstraject in gang zetten. Ook zullen de voorzieningen voor melding, juridische bijstand en klachtbehandeling worden uitgewerkt.

Aanbiedingsbrief verkenning invoering gelijkebehandelingswetgeving op Bonaire, Saba en Sint Eustatius

Verkenning invoering gelijkebehandelingswetgeving op Bonaire, Saba en Sint Eustatius

Bron: www.rijksoverheid.nl

Laatste nieuws