Minister Schouten (Pensioenen) heeft op 6 oktober 2022 in antwoord op schriftelijke Kamervragen aangekondigd de invoering van de Wet toekomst pensioenen met minstens een half jaar uit te stellen tot 1 juli 2023.

De Tweede Kamer heeft sinds het voorjaar het wetsvoorstel toekomst pensioenen in behandeling en bepaalt daarin de tijd die het nodig heeft voor een zorgvuldige behandeling. De minister stelt dat het uiteindelijk aan de Kamer is om over te gaan tot plenaire behandeling.

Als stelselverantwoordelijke wil de minister duidelijkheid bieden aan de pensioensector. Gegeven de zorgvuldige behandeling waar de Eerste Kamer ook aan hecht, acht zij het niet aannemelijk ook dit kalenderjaar nog tot afronding van de wetsbehandeling in de Eerste Kamer te komen. Het is daarom niet realistisch om te verwachten dat de wet op 1 januari 2023 inwerking zal treden. De beoogde inwerkingtreding stelt de minister daarom bij. Het eerstvolgende verandermoment van wetgeving is 1 juli. Het streven is en blijft om het wetsvoorstel zo snel als mogelijk in werking te laten treden.

Bron: www.tweedekamer.nl

Laatste nieuws