Het ministerie van Financiën is een project gestart om opmerkelijke belastingconstructies in kaart te brengen. Onderdeel van het project is een internetconsultatie, waarvoor Nederlanders worden opgeroepen opmerkelijke constructies aan te dragen.

Uit een rapport van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Vermogensverdeling blijkt dat het belastingstelsel onbedoeld verschillende opmerkelijke belastingconstructies mogelijk maakt, waarmee belastingplichtigen de belastingdruk op ongewenste manier kunnen verminderen. In reactie op dit onderzoek heeft het kabinet aangegeven dat fiscale onevenwichtigheden en opmerkelijke belastingconstructies ongewenst zijn en dat het kabinet deze wil aanpakken.

Aanpak opmerkelijke belastingconstructies

Het ministerie van Financiën brengt zelf ook opmerkelijke belastingconstructies in kaart. Na afloop van de interne en externe inventarisatie worden er rondetafelgesprekken met stakeholders georganiseerd over de opbrengst. Vervolgens wordt er een afweging gemaakt welke opmerkelijke belastingconstructies aangepakt worden. In de Voorjaarsnota 2023 wordt de eerste invulling van de aanpak van opmerkelijke belastingconstructies gepresenteerd die moet leiden tot een opbrengst van € 160 miljoen in 2024.

Internetconsulatie Inventarisatie belastingconstructies

Bron: www.rijksoverheid.nl

Laatste nieuws